REALIZOWANE PROJEKTY


WIELKOPOLSKA FABRYKA AKTYWIZACJI POWER


Projekt „Wielkopolska Fabryka Aktywizacji POWER” to program zwiększania możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Projekt skierowany jest do 208 osób (136 K, 72M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej na wielkopolskim rynku pracy poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji niezbędnych do pracy jako operator maszyn CNC, kosmetyczka, a także programista stron internetowych, aplikacji WEB, aplikacji mobilnych oraz w zawodach zgodnych z predyspozycjami uczestników, zgodnych z zapotrzebowaniem na wielkopolskim rynku pracy, jak również opracowanie IPD, oraz pośrednictwa pracy i organizacja staży (dla części Uczestników Projektu) w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 - 31.05.2021

Wartość projektu: 1 994 095,56 zł

Przejdź do strony projektu klik